Voorzitter:   06 53405 914 email:  berend@boks.com  --  Secretaris: 06 10318 433 email: mgbakker@casema.nlKarakteristiek Blaricum

Karakteristiek Blaricum

Blaricum is het behouden waard

Iedere bewoner of bezoeker zal het beamen: Blaricum is een van de mooiste dorpen van Nederland. Voor wie hier lang woont wellicht vanzelfsprekend, maar wie in andere gemeentes rondkijkt weet wel beter. Blaricum is vanouds een karakteristiek landelijk Erfgooiersdorp, zonder stadse aspiraties. Het veranderde in de 20e eeuw van een boerengemeenschap waar ook kunstenaars zich thuis voelden, in een villadorp met kleine boerenbedrijven. Gelukkig worden oude gewoontes er nog steeds gekoesterd en in het bloeiende verenigingsleven voelen zowel nieuwkomers als de oorspronkelijke bevolking zich thuis.

Het is er goed wonen, zowel in het oude dorp als in de Bijvanck. Beiden worden gekenmerkt door een ruime en gevarieerde opzet, met veel groen. Iedereen woont er binnen loopafstand van de natuur en praktisch alle bewoners beschikken over een tuin. De aantrekkelijkheid is niet vanzelfsprekend, want ook in dit dorp gaat sluipenderwijs veel verloren. Er lijkt te gemakkelijk tegemoet te worden gekomen aan de wensen van individuele bewoners, met alle gevolgen voor hun buren en het aanzien van de omgeving.

De aantrekkelijkheid van ons dorp is tegelijkertijd haar grootste bedreiging

Schaalvergroting, verdichting en - sinds kort- het fenomeen "vergunningvrij bouwen" hebben in Nederland overal toegeslagen. Meestal in de hand gewerkt door financiële tekorten van de gemeenten en eigenbelang. De Stichting Karakteristiek Blaricum – SKB - spant zich in om Blaricum mooi te houden. Dat is nodig: ook hier komen er nog steeds meer huizen bij met grote bijgebouwen. Op deze site kunt u zien en lezen wat er speelt, wat er mis dreigt te gaan, maar ook wat er goed gaat.

Blaricum let op uw zaak!

In 2002 staken Wim Visser, oud-voorzitter van de Historische Kring van Blaricum en Harry Klein, hoofdredacteur van het blad Deelgenoot, de hoofden bij elkaar. Ze zochten naar middelen om de afbraak van Blaricumse panden die de moeite waard zijn te voorkomen en misbaksels van verbouwingen tegen te gaan. Aanleiding daartoe waren verontrustende berichten in het dorpsblad ”Hei en Wei” en het verenigingsblad van de Historische Kring Blaricum.

Onder leiding van oud- burgemeester Anneke Le Coultre-Foest konden zeer betrokken Blaricummers aangezocht worden om zitting te nemen in het bestuur van de op te richten ”Stichting tot behoud van Karakteristiek Blaricum”. Op 16 april 2003 werd de oprichtingsakte van de Stichting gepasseerd.

De afgelopen jaren heeft SKB zich ingezet voor tientallen zaken. Vaak met goed resultaat.
Met het Gemeentebestuur zijn de degens vaak gekruist, in overleg, maar ook in de bezwarencommissie, de Rechtbank en de Raad van State.

Houd u ook van het karakter van Blaricum?

Stichting Karakteristiek Blaricum ook! Onze stichting komt op voor het behoud van het Blaricums karakter. De stichting bewaakt en stimuleert het gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente. Wilt u ons helpen? U kunt vrijblijvend contact opnemen via secretaris.skb@hotmail.nl of door het contactformulier in te vullen.

Ga naar contact

Doelstellingen

‘De stichting stelt zich primair ten doel het bewaken en stimuleren van het gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteitsbeleid van en in de gemeente Blaricum, zodat de kwaliteiten en karakteristieken van het dorp Blaricum behouden blijven en/of versterkt worden.

Meer over onze doelstellingen

Ons steunen

Wilt u uw adhesie met de doelstellingen van Stichting Karakteristiek Blaricum laten blijken? Dan kunt u ons met elk bedrag steunen. Onder bepaalde voorwaarden is uw gift aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
Meer over ons steunen

Stichting Karakteristiek Blaricum - SKB

Secretaris: Mieke Bakker

mobiel: 06 - 10 31 84 33
email:   mgbakker@casema.nl

Postadres
Grasplak 5, 1261 RC Blaricum